O nás

Partneři projektu disponují dovednostmi, znalostmi a kvalifikací, která zajistí dosažení cílů na nejvyšší možné úrovni. Tvůrce projektu, RWTH, byl spolužadatelem a externím partnerem projektu “Keeping Cool: Embedding Resiliency in the Initial Teacher Education Curriculum” (Buďte v pohodě: Zařazení výuky psychické odolnosti do základního vzdělání učitelů) (2009-2012). Tento projekt se zaměřil na psychickou odolnost učitelů v Austrálii. Tvůrce projektu má také rozsáhlé zkušenosti se systémy sebehodnocení. Partneři z Malty a Irska jsou přední odborníci na poli výuky psychické odolnosti v Evropě. Partner z Portugalska provedl studie týkající se učitelů a jejich spokojenosti v práci, stresu a jejich sebevědomí, což jsou základní znaky pro určení psychické odolnosti. Pro úspěch projektu jsou pak velmi důležité dovednosti českého partnera, protože šíření informací a přístup k materiálům probíhá online, stejně jako vzdělávací moduly a webové semináře. Druhým německým partnerem projektu je vzdělávací instituce pro učitele, která tak přináší do týmu rozsáhlé zkušenosti s vývojem výukových materiálů a osobní výukou. Partneři z třetí země zvyšují hodnotu projektu a přináší znalosti z australského projektu. Dohromady pak s partnery z Irska budou provádět hodnocení osobních dotazníků. Oba australští partneři již začali zařazovat výuku psychické odolnosti do vzdělávacího programu učitelů na svých univerzitách.

1. RWTH, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

RWTH univerzita v Aachen byla založena v roce 1870 a tvoří ji 9 fakult. Téměř 40.000 studentů je zapsáno do 115 oborů výuky (více informací).

www.rwth-aachen.de

2. St. Patricks College, Dublin City University

St Patrick College v Drumcondře je jedním z největších vzdělávacích institutů v Irsku. Nabízí přibližně 2500 kurzů v oblasti vzdělávání a humanitiních věd na pregraduální a postgraduální úrovni. Od roku 1993 je tato škola součástí Dublin City University a všechny kurzy jsou univerzitou akreditovány (více informací).

www.spd.dcu.ie

3. Euroface Consulting s.r.o.

Euroface Consulting je regionální poradenské centrum, které podporuje vazby mezi vzdělávacím a výrobním sektorem a školící centrum pro podporu využívání informačních a komunikačních technologií, které podporují rovné příležitosti ve vzdělávání (více informací).

www.euro-face.cz

4. University of Malta

Centrum pro psychickou odolnost a sociální a emoční zdraví při University of Malta se snaží o rozvoj a propagaci sociálního a emočního zdraví a psychické odolnosti u dětí a mládeže (více informací).

www.um.edu.mt

5. ZfsL, Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Jülich

Centrum pro praktické vzdělávání učitelů (ZfsL) v Juelichu je veřejnou školící institucí pro pedagogy a spadá pod Ministerstvo školství federálního státu Severní Porýní – Vestfálsko (NRW), v Německu (více informací).

www.zfsl-juelich.nrw.de

6. ISPA, Instituto Superior de Psicologia Aplicada

ISPA (Vyšší institut aplikované psychologie) založený v roce 1962, je nejstarší školou psychologie v Portugalsku (více informací).

www.ispa.pt

7. Curtin University

Curtin University je největší a nejmultikulturárnější univerzitou západní Austrálie.
Se třetí největší skupinou zahraničních studentů v Austrálii dbá na mezinárodní zapojení (více informací).

www.curtin.edu.au

8. Murdoch University

Murdoch University je jednou z nejuznávanějších australských institucí na poli výzkumu. Ve 13 případech hodnocení absolventů dosáhla pětihvězdičkového hodnocení (více informací).

www.murdoch.edu.au