Odkazy

Keeping Cool

Vedoucí projektu: Dr Caroline Mansfield and Dr Anne Price (Murdoch University, Australia)

Tým projektu: Dr Andrew McConney (Murdoch University, Australia), Dr Susan Beltman  and Dr Lina Pellicone (Curtin University, Australia), Professor Marold Wosnitza (RWTH Aachen University, Germany)

Keeping Cool

Projekt “Keeping Cool: Embedding Resiliency in the Initial Teacher Education Curriculum (“Buďte v pohodě: Zařazení výuky psychické odolnosti do základního vzdělávání pedagogů”) (2009-2012) rozvíjel rozšířené, důkazy podložené chápání charakteristických rysů psychické odolnosti budoucích a nových učitelů v Austrálii. Klíčový výstup zahrnoval anotovanou bibliografii empirických studií týkajících se psychické odolnosti učitele, průzkum určený k měření pojmů, týkajících se psychické odolnosti učitele, vývoj webové stránky (http://www.keepingcool.edu.au), a vzdělávací ráme pro výuku psychické odolnosti učitelů. Na základě informací získaných tímto projektem, je psychická odolnost učitele chápána jako schopnost zvládnout mnohem víc, nejde jen o tzv. „přežívání“. Také jde o neustálý rozvoj dovedností a znalostí který umožní učiteli dostát svému odhodlání, motivaci a byl zapálen pro svou profesi, aby nejen „přežíval“, ale i „prosperoval“. Programy pro vzdělávání učitelů by měli dávat možnosti jak pro rozvoj specifických dovedností, tak pro podporu mezilidských vztahů. Studenti by měli mít možnost získat takové možnosti, které jim umožní si studium vyzkoušet a kriticky zhodnotit širokou škálu učitelské práce.

Brite

Vedoucí projektu: Dr Caroline Mansfield (Murdoch University, Australia)

Tým projektu: Dr Susan Beltman and Associate Professor Tania Broadley (Curtin University, Australia), Dr Noelene Weatherby-Fell (University of Wollongong, Australia)

Brite

BRiTE (Building Resilience in Teacher Education – Začlenění výuky psychické odolnosti do vzdělávání učitelů) se snaží o vytvoření série internetových modulů které pomohou rozvíjet kapacitu psychické odolnosti budoucích učitelů – studentů pedagogických fakult – v Austrálii. Projekt vychází z předchozího projektu „Buďte v pohodě“ (2009- 2012), a byl inspirován touhou po informacích týkajícíh se psychické odolnosti, které jsou k dispozici na webové stránce. Projekt také reflektuje na nedávné změny v australském systému školství, jako je akreditace učitelů a zvýšené nároky na kvalitu učitelů. Moduly BRiTE proto přispívají do učebních osnov vyššího vvzdělávání a poskytují učitelům prostředky, které lze využít ve výuce nových pedagogů a které odpovídají nárokům akreditace. Každý modul bude interaktivní, jeho součástí bude osobní kvíz, informace o dovednostech a strategiích, tipy, videa, scénáře jak lze dovednosti aplikovat, odkazy na poslední výzkum a a možnost pro uživatele vytvořit si vlastní sadu nástrojů a nahrát si své studium. Projekt BRiTE (2013-2015) je financován australským Úřadem pro studium a výuku.

Rescur

RESCUR je tříletý projekt LLP Comenius (2012-2015), jehož koordinátorem je University of Malta a partnery jsou University of Pavia (Itálie), University of Zagreb (Chorvatsko), Orebro University (Švédsko), University of Crete (Řecko), a University of Lisbon (Portugalsko).

Rescur

Projekt je zaměřen na rozvoj osnov výuky psychické odolnosti na úrovni vzdělávání pro mateřské školy a první stupně základních škol v Evropě. Na projektu spolupracují mezinárodní partnerské instituce, projekt je nadnárodní a mezikulturní a vychází ze znalostí a zkušeností těchto partnerů. Konsorcium bude vyvíjet univerzální osnovy výuky psychické odolnosti na úrovni vzdělávání pro mateřské školy a první stupně základních škol. Osnovy budou navrženy tak, aby na sebe jednotlivé roky navazovaly a během těchto let reflektovaly individuální potřeby studentů. Osnovy budou zakomponovány do hlavních osnov a vyučovány učiteli, kteří budou příslušně vyškoleni. Osnovy budou vycházet ze současných sociálních, ekonomických a technologických potřeb a výzev zúčastněných partnerů a budou se snažit naučit studenty potřebné znalosti a dovednosti, které jim pomohou překonávat překážky v jejich životě, tak aby dosáhli akademického úspěchu a sociální a emoční pohody jako mladí občané Evropské unie. Projekt se také snaží odpovídat na potřeby ohrožených dětí, jako jsou děti romskho původu, děti s postižením, nadané děti a děti uprchlíků, imigrantů a etnických menšin. Součástí osnov bude také příručka pro rodiče, která bude obsahovat aktivity pro rozvíjení psychické odolnosti. Učební osnovy budou prosazovány v řadě škol v každé partnerské zemi.