Výstupy projektu

  1. Rámcová zpráva popisuje celkový teoretický rámec, který je základem všech výukových konceptů. Rámcová zpráva bude dostupná v pěti jazycích (češtině, angličtině, němčině, maltštině a portugalštině) a bude uveřejněna na webové stránce.
  2. Výukové koncepty pro prezenční kurzy a samostudium na internetu popisují pojetí výukových programů a metodiku.
  3. Webová stránka projektu prezentuje informace týkající se projektu a slouží jako spojení mezi sebehodnocením a internetovou výukou.
  4. Sebehodnotící platforma umožňuje uživateli odpovídat na seznam otázek podle vlastních měřítek. Platforma uživateli poskytuje zpětnou vazbu týkající se základních pojmů a poskytne mu možnosti, jak posílit svou psychickou odolnost.
  5. Součástí modulů je plán výukových hodin a výukové materiály zaměřené na rozvoj psychické odolnosti učitele.
  6. Internetové moduly, které slouží pro e-learning, budou dostupné všem, kteří stránku navštíví a zaregistrují se.
  7. Na webové stránce budou také k dispozici webináře, jejichž základem bude dobrá praxe z prezenčních kurzů.
  8. S přispěním evropských vědců vyvíjí australský partner anotovanou bibliografii. Tato bude vycházet z již existujících zdrojů, bude pravidelně aktualizována a přeložena do všech jazyků partnerských zemí.