O odolnosti učitelů

Z mnoha zemí přichází zprávy týkající se snížení morálky učitele, nárůstu stresu a syndromu vyhoření, jejichž výsledkem je pak vysoké opotřebení učitelů. Všechny tyto faktory mají dopad nejen na zdraví učitelů a jejich psychickou pohodu, ale také na výsledky studentů a všechny části vzdělávacího systému. Výzkum ukázal, že dobrá kvalita školy závisí především na kvalitě učitelů. Výzkum také ukázal, že práci oddaní učitelé mají lepší akademické výkony než jejich kolegové, kteří nejsou schopni se své práci do takové míry oddat.

“Psychická odolnost nabízí užitečný nástroj, který nám umožní vyzkoušet vnitřní a vnější svět učitelů a prozkoumat faktory, jak jednotlivé tak i sloučené, které ovlivňují jejich schopnosti udržet si vášeň pro práci, nadšení a pocit naplnění.” (Gu, Q. & Li, Q. (2013). Sustaining resilience in times of change: Stories from Chinese teachers. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 41(3), 288-303).

Projekt ENTREE specifikuje psychickou odolnosti jako proces, schopnost nebo výsledek pozitivní adaptace a trvalé profesní angažovanosti a růstu tváří v tvář náročným podmínkám. Psychická odolnost je utvářena jednotlivými, situačními a kontextovými rysy, které se vzájemně dynamicky propojují a nachází rizikové (náročné) a podpůrné faktory. Jednotlivci, kteří čerpají z osobních, profesních a sociálních zdrojů jsou schopni nejen “přežívat“, ale i “prosperovat” a to jak v profesním, tak i soukromém životě, naleznou uspokojení v práci, získají sebedůvěru, jsou v psychické pohodě a mají trvalý zájem o svou práci.