Cíle

Cílem projektu ENTREE je zlepšit psychickou odolnost učitelů. Nejprve je proto nutné jasně specifikovat, co je to “psychická odolnost”. K tomu nám slouží koncepční rámec pro posílení psychické odolnosti. Které faktory hrají roli při posilování psychické odolnosti a které naopak psychickou odolnost ohrožují?

Na základě tohoto rámce vytváří partneři projektu ENTREE materiály, které jsou součástí profesních výukových modulů. Tyto materiály budou dostupné ve dvou formách: jako prezenční výukové moduly a prostřednictvím webové stránky jako moduly pro samostudium. K dispozici také budou webináře, které doplní výukové moduly pro samostudium.

Naše webová stránka s výukovými moduly tak slouží jako platforma pro mladé učitele, kteří si mohou otestovat svoji míru psychické odolnosti. Projekt ENTREE a výukové moduly přináší učitelům možnost sdílet své profesní zkušenosti evropského učitele napříč celým kontinentem.