O projektu

Upozornění

Online výukovou platformu a 6 modulů zaměřených na všechny aspekty, které učitel potřebuje ke zvýšení své odolnosti vůči stresu naleznete na tomto odkazu: 

www.entree-online.eu

 

Vítejte na stránkách věnovaných evropskému projektu “ENTREE – ENhancing Teacher REsilience in Europe – Zlepšování psychické odolnosti učitelů v Evropě”. Cílem projektu ENTREE je pomoci zejména mladým učitelům vylepšit jejich psychickou odolnost vůči narůstajícím nárokům, které jsou na ně kladeny z neustále se měnícího školního prostředí. Projekt je zaměřen na realizaci profesních modulů, které pomohou vybudovat psychickou odolnost učitelů. Učitel, který se zapojí do tohoto projektu, si vyplní osobní dotazník, ve kterém zjistí, jak dobrá je jeho psychická odolnost. Následné vyhodnocení tohoto dotazníku jej pak nasměruje k online výukovým modulům, které budou odpovídat jeho schopnostem. Na těchto webových stránkách naleznete výukové moduly, osobní dotazníky a záznamy z živých webových seminářů. Dále jsou zde k dispozici materiály a publikace týkající se psychické odolnosti učitelů.

Přihlašte se k odběru novinek:
Staňte se součástí ENTREE komunity a získejte tak přístup k informacím o projektu a nejnovějším zprávám! Budeme vás informovat o důležitých událostech, např.kdy budou k dispozici výukové moduly a osobní dotazníky.

Informace o projektu

Projekt Zlepšování psychické odolnosti učitelů v Evropě (ENTREE) vychází z evropských a mezinárodních trendů, které si uvědomují potřebu chránit a podporovat duševní pohodu učitelů. Jeho cílem je pomoci učitelům vybudovat si takovou míru odolnosti, se kterou budou schopni čelit narůstajícím nárokům školního prostředí. Psychickou odolnost chápeme jako proces, kterým učitelé zvládají každodenní výuku a poskytují svým žákům kvalitní vzdělání. Projekt ENTREE nabízí širokou škálu vzdělávacích možností, ze kterých učitelé benefitují a které jim pomohou čelit každodenním výzvám, které na ně čekají v práci. Vyplněním online osobního dotazníku dostanou učitelé přístup ke studiu, které odpovídá jejich míře psychické odolnosti a umožní jim se zapojit do e-learningových a osobních aktivit, které pomáhají psychickou odolnost zlepšit. Celkový přístup k těmto aktivitám je pak o spolupráci a reflexi a pomáhá vytvářet podpůrné prostředí mezi učiteli. Projekt ENTREE také zvyšuje kompetence učitele a poskytuje informace vedení školy, jak nejlépe podporovat zlepšení psychické odolnosti. Zaměření se pouze na zlepšení psychické odolnosti zlepšuje kvalitu profesního vývoje učitele v Evropě. Projekt ENTREE je částečně financován Evropskou komisí a jejím Programem celoživotní učení a je podporován mezinárodním týmem expertů z pěti evropských zemí a Austrálie.