ENTREE anotovaná bibliografie k tématu psychické odolnosti učitelů

Anotovaná bibliografie byla vytvořena australskými partnery za přispění vědeckých pracovníků z evropských zemí. Skládá se z 98 komentovaných teoretických a empirických studií, konferenčních příspěvků, sborníků z konferencí, knižních kapitol, knih a tvrzení, která zkoumala pojetí odolnosti učitelů. Každý komentovaný záznam popisuje cíl, metodologie výzkumu, nálezy (v případě empirické studie), diskuze a důsledky pro budoucí akce/ […]

Page1