Publikace týkající se psychické odolnosti učitelů, vydané partnery projektu

Mansfield, C. F., Beltman, S., & Price, A. (2014). ‘I’m coming back again!’ The resilience process of early career teachers. Teachers and Teaching, 20(5), 547-567. doi:10.1080/13540602.2014.937958 Beltman, S., Mansfield, C., & Price, A. (2011). Thriving not just surviving: A review of research on teacher resilience. Educational Research Review, 6(3), 185-207. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.edurev.2011.09.001 Cefai, C., & […]

ENTREE anotovaná bibliografie k tématu psychické odolnosti učitelů

Anotovaná bibliografie byla vytvořena australskými partnery za přispění vědeckých pracovníků z evropských zemí. Skládá se z 98 komentovaných teoretických a empirických studií, konferenčních příspěvků, sborníků z konferencí, knižních kapitol, knih a tvrzení, která zkoumala pojetí odolnosti učitelů. Každý komentovaný záznam popisuje cíl, metodologie výzkumu, nálezy (v případě empirické studie), diskuze a důsledky pro budoucí akce/ […]

Page1