Il-Biblijografija Annotata ta’ ENTREE dwar ir-Reżiljenza tal-Għalliema

Il-biblijografija annotata ġiet żviluppata mill-imsieħba Awstraljani bil-kontribut tar-riċerkaturi Ewropej. Din tikkonsisti minn 98 artiklu għall-journals, papers għall-konferenzi, proceedings ta’ konferenzi, kapitli ta’ kotba, u teżijiet li huma annotati u li jinkludu referenzi teoretiċi u empiriċi, li eżaminaw ir-reżiljenza tal-għalliema. Kull entry annotata tispjega l-għan tal-paper, il-metodoloġija tar-riċerka, ir-riżultati (jekk hu studju empiriku), id-diskussjoni, u l-implikazzjonijiet […]

Page1