Pubblikazzjonijiet dwar ir-reżiljenza tal-għalliema mill-imsieħba tal-proġett

Mansfield, C. F., Beltman, S., & Price, A. (2014). ‘I’m coming back again!’ The resilience process of early career teachers. Teachers and Teaching, 20(5), 547-567. doi:10.1080/13540602.2014.937958 Beltman, S., Mansfield, C., & Price, A. (2011). Thriving not just surviving: A review of research on teacher resilience. Educational Research Review, 6(3), 185-207. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.edurev.2011.09.001 Cefai, C., & […]

Il-Biblijografija Annotata ta’ ENTREE dwar ir-Reżiljenza tal-Għalliema

Il-biblijografija annotata ġiet żviluppata mill-imsieħba Awstraljani bil-kontribut tar-riċerkaturi Ewropej. Din tikkonsisti minn 98 artiklu għall-journals, papers għall-konferenzi, proceedings ta’ konferenzi, kapitli ta’ kotba, u teżijiet li huma annotati u li jinkludu referenzi teoretiċi u empiriċi, li eżaminaw ir-reżiljenza tal-għalliema. Kull entry annotata tispjega l-għan tal-paper, il-metodoloġija tar-riċerka, ir-riżultati (jekk hu studju empiriku), id-diskussjoni, u l-implikazzjonijiet […]

Page1